Chiara o kolektívnej svätosti

Tento obsah je dostupný aj v Slovenčina

ADD to favourites slovenčina

Ako žiť rovnováhu medzi kolektívnou svätosťou a osobnou svätosťou? „Nemyslím, žeby bolo potrebné nachádzať rovnováhu medzi jednou a druhou vecou…“. V Ideáli jednoty jedna závisí od druhej. Existuje spojenie medzi Ježišom Opusteným a kolektívnou duchovnosťou? „Existuje veľmi blízky vzťah – odpovedá Chiara – neexistuje kolektívna spiritualita … ak nemilujeme Ježiša Opusteného“.
A vysvetľuje, ako je potrebné milovať Ježiša Opusteného prostredníctvom nástrojov kolektívnej spirituality.

Nie je možné pridávať komentáre.