Chiara o świętości wspólnotowej

Dla tego tekstu dostępne jest tłumaczenie na język polski

ADD to favourites polski

Jak żyć równowagą między świętością wspólnotową, a świętością osobistą? „Ja nie szukam równowagi między jedną, a drugą świętością…”. W Ideale jedności, jedna zależy od drugiej. Czy istnieje związek między Jezusem opuszczonym, a duchowością wspólnotową? „Jest bardzo bliski związek – odpowiada Chiara – nie ma duchowości wspólnotowej… jeśli nie kocha się Jezusa opuszczonego”. I Chiara wyjaśnia, jak można kochać Jezusa opuszczonego, żyjąc różnymi narzędziami duchowości wspólnotowej.