Chiara Lubich: Špecifiká Gen

ADD to favourites slovenčina

Mega Kongres Gen 2 -1. Fyziognómia Gen podľa pravidiel / 2. O spoločenstve dobier v hnutí Gen a ekonomike spoločenstva / 3. O Gen v diele Máriinom / 4. O tom, ako formovať Mládež pre zjednotený svet / 5. Záver .

Contributors:
Date: 1991-12-23
Format: video
Length: 40'

Nie je možné pridávať komentáre.