Chiara Lubich: chlapcom a dievčatám Gen o Cirkvi

ADD to favourites slovenčina

Pretože milujeme Ježiša, svojho manžela (pre všetkých, aj pre tých, pre ktorých je  povolaním manželstvo), milujeme Cirkev, ktorá je Jeho nevestou: pracujeme na tom, aby sme ju udržiavali , aby rástla, aby bola krásna , aby mohlo byť spasených veľa ľudí. Je potrebné mať srdce Krista, ktorý má vášeň pre Cirkev.

Contributors:
Date: 2018-09-01
Format: video
Length: 24'

Nie je možné pridávať komentáre.