Povzetek skupnostne duhovnosti

ADD to favourites slovenščina

Povzetek o skupnostni duhovnosti. Kako pomembno je živeti njene ‘pripomočke’. Polnost srca zaradi izključne ljubezni do zapuščenega Jezusa. Kaj mora Loppiano biti.

Contributors:
Date: 1994-11-29
Format: text
Length: 12'