Jezus na sredini – naša sedanjost in naša prihodnost

ADD to favourites slovenščina

Jezus med nami: zadnja točka naše duhovnosti in osnova za vse druge točke. Kdo je Jezus med nami? Kaj dela, ko je med nami? In kaj posebej dela v Cerkvi, med kristjani, za edinost kristjanov? Ko je med nami – ne samo v Cerkvi, ampak tam, kjer smo – se kaj zgodi? Kaj se lahko zgodi? Kaj bi se moralo zgoditi? Jezus med nami v sebi; Jezus med nami v Cerkvi, za Cerkev; Jezus med nami za družbo, za človeštvo, za zunanji svet, v izhodu – Evangeljski odlomek o učencih na poti v Emavus / Emmaus pripoveduje, kako ji je Chiara dala ime ’Emmaus’ in da je bil Jezus med nami vodilna nit vsega njenega življenja.

Contributors:
Date: 2019-09-14
Format: video
Length: 45'

Komentarji so onemogočeni.