Imejmo Jezusa med nami – Nasprotje od obrazca

ADD to favourites slovenščina

Imejmo Jezusa med nami je nasprotno od obrazca, poživlja misel, da je v bratu Jezus, in sklep, da sem pripravljena umreti zanj. Pomaga nam, da smo v nadnaravnem.

Contributors:
Date: 1988-01-19
Format: video
Length: 2'