Edinost na začetku Gibanja fokolarov

ADD to favourites slovenščina

Če gledamo naš svet z nadnaravnim očesom, moramo prito do sklepa: svet teži k edinosti. In prav ko opazujemo stvari, kakršne so, lahko razumemo naše Gibanje. Edinost je samo od Boga. Edinost je Jezusov ideal, on je prišel na svet, da bi ustvaril edinost vseh ljudi z Očetom in vseh ljudi z bogom in med seboj. Mi lahko naredimo svoj del, da bi v svetu resnično zmagala edinost.

Contributors:
Date: 1982-09-26
Format: video
Length: 34'