Jednota v začiatkoch Hnutia fokoláre

ADD to favourites slovenčina

Skutočne, ak sa na náš svet pozeráme nadprirodzeným okom, musíme dospieť k záveru: svet smeruje k jednote. A práve tým, že pozorujeme veci také, aké sú, môžeme pochopiť aj naše Hnutie. Jednota je iba Boh. Jednota je Ježišov ideál, ktorý prišiel na zem, aby prostredníctvom neho dosiahol jednotu všetkých ľudí s Otcom a medzi nimi. A Cirkev tiež pracuje na jednote ľudí s Bohom a medzi sebou. A aj my sa môžeme pričiniť o to, aby jednota skutočne zvíťazila vo svete.

Contributors:
Date: 1982-09-26
Format: video
Length: 34'